Tafsir Al Maidah 1-5

Jan 27, 2019
Pusat PAFI

Surah Al Maidah merupakan salah satu surah dalam Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah dan petunjuk bagi umat manusia. Al Maidah ayat 1-5 adalah bagian dari surah ini yang memiliki pesan-pesan penting yang patut untuk dipahami dan diamalkan.

Ayat 1: Perjanjian Allah dengan Bani Israel

Ayat pertama dari Al Maidah menegaskan tentang janji Allah kepada Bani Israel dan tugas mereka untuk mematuhi perintah-Nya. Allah berfirman bahwa Dia telah menyempurnakan agama mereka dan memberikan nikmat-Nya kepada mereka.

Ayat 2: Larangan Memakan Haram

Ayat kedua menegaskan larangan memakan makanan yang diharamkan atau kotor. Allah menegaskan pentingnya menjaga kebersihan jiwa dan tubuh dengan mengonsumsi makanan yang halal.

Ayat 3: Toleransi dalam Agama

Ayat ketiga menceritakan tentang toleransi dalam agama. Alla menegaskan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan Allah telah menyempurnakan agama ini. Maka, berpegang teguhlah kepada ajaran-Nya dengan penuh cinta dan kasih.

Ayat 4: Hukum Perkawinan dan Larangan Zina

Ayat keempat berbicara mengenai hukum perkawinan dan larangan zina. Allah menegaskan pentingnya menjaga keturunan dan menikah dengan cara yang halal. Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah dan merusak tatanan masyarakat.

Ayat 5: Makanan yang Halal dan Haram

Ayat kelima dalam Al Maidah menegaskan tentang jenis-jenis makanan yang halal dan haram. Allah menetapkan pedoman yang jelas mengenai makanan halal dan haram sebagai bentuk kasih sayang-Nya kepada umat manusia.

Penutup

Dengan memahami tafsir Al Maidah ayat 1-5, kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Mari kita selalu berusaha untuk memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.